Skip to main content
risicoanalyse

Een ongeluk zit in een klein hoekje!

Om de veiligheid van werknemers te waarborgen zijn werkgevers verplicht de gevaren van werkzaamheden te inventariseren en te evalueren. De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) analyseert de processen en activiteiten binnen een organisatie. Dit zijn zowel beleidsprocessen als werkprocessen. Om de risico's in beeld te krijgen die bij één specifieke taak of activiteit horen wordt er een taakrisicoanalyse (TRA) uitgevoerd.

Het ontwikkelen en implementeren van een veiligheidsbeleid gebaseerd op een gevalideerde Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) vraagt om vakkennis. Zeker omdat er aan verschillende wettelijke verplichtingen moet worden voldaan. Alleen met een goed uitgevoerde- en voor u begrijpbare RI&E kunt u een passend beleid ontwikkelen.

BTN kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een normale of projectgebonden Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Daarbij kunt u gebruik maken van onze veiligheidskundigen en productspecialisten.

Zo werken we samen met u aan het verbeteren van de veiligheid, welzijn en gezondheid op de werkvloer. Een goed beleid dat zowel door de medewerkers als de werkgever wordt gedragen heeft een positief effect op het voorkomen van bedrijfsongevallen, schade en verzuim.

Mensen blijven op die manier duurzaam inzetbaar!