Skip to main content

Bijdragen aan een duurzaam milieu!

Het milieubeleid binnen HvO Dexis is gebouwd op 4 pijlers:

  • Voldoen aan de Wet- en Regelgeving, lijstwerk actueel.
  • CO2 footprint kleiner maken.
  • Circulaire projecten met klanten invullen.
  • Afvalbeperkende maatregelen nemen.

De voor HvO Dexis meest significante milieuaspecten zijn vastgelegd in het milieuaspectenregister. Jaarlijks worden nieuwe doelstellingen bepaalt waaraan zowel op vestigingsniveau als op bedrijfsniveau invulling wordt gegeven. In de actielijst vestigingsoverleg en in de Management Review worden de resultaten vastgelegd.

Een maal per drie jaar vindt er een risico inventarisatie en –evaluatie plaats uitgevoerd door een extern bureau waarbij de arbeidsomstandigheden en veiligheid van HvO Dexis wordt beoordeeld.

Duurzaamheid en circulariteit worden steeds belangrijker. Op dit gebied biedt HvO Dexis haar klanten diverse unieke oplossingen aan, zowel voor de bedrijfs- en werkkleding, als ook voor de werkschoenen en overige PBM’s. HvO Dexis participeert in diverse circulaire initiatieven zoals de Dutch Circular Workwear Association, de DCWA.